0

ગુજરાતી જોક્સ- નામ શું છે

શુક્રવાર,જાન્યુઆરી 17, 2020
0
1
ગુજરાતી જોક્સ- ગણિતનો વિદ્યાર્થી છું સાહેબ
1
2
Joke Of the Day - ગામાડાની પત્ની પતિનું નામ નહી લે..
2
3

ગુજરાતી ઉખાણા 2020નો પહેલો ઝટકો

શુક્રવાર,જાન્યુઆરી 17, 2020
ગુજરાતી ઉખાણા 2020નો પહેલો ઝટકો
3
4

ગુજરાતી કોયડો

શુક્રવાર,જાન્યુઆરી 17, 2020
ગુજરાતી કોયડો
4
4
5
6

ગુજરાતી જોક્સ -બાળકનો સરસ જવાબ

ગુરુવાર,જાન્યુઆરી 16, 2020
ગુજરાતી જોક્સ -બાળકનો સરસ જવાબ
6
7
પપૂએ પૂછ્યું- તને યાદ છે અમે શાળામાં સાથે ભણતા હતા?
7
8

Puzzel- ગુજરાતી ઉખાણું

ગુરુવાર,જાન્યુઆરી 16, 2020
ગુજરાતી ઉખાણું
8
8
9
ફેસબુક પર બે જ પ્રકારના લોકો મળે છે
9
10

ગુજરાતી ઉખાણું

બુધવાર,જાન્યુઆરી 15, 2020
ગુજરાતી ઉખાણું
10
11

ગુજરાતી કોયડો

બુધવાર,જાન્યુઆરી 15, 2020
ગુજરાતી કોયડો
11
12

આવું જોક્સ કે હંસવું રોકાશે નહી

બુધવાર,જાન્યુઆરી 15, 2020
પપ્પૂના પગ નીળા પડી ગયા ડાક્તર -ઝેર છે કાપવી પડશે પગ કાપીને નકલી લગાવી નાખી
12
13

ગુજરાતી કોયડો

સોમવાર,જાન્યુઆરી 13, 2020
ગુજરાતી કોયડો
13
14
ઉખાણાનું જવાબ આપો- હોશિયાર જ આપી શકે
14
15
ગુજરાતી મકર સંક્રાતિ સ્પેશલ જોક્સ
15
16
બાબા- તમે શું જોઈએ? મંટૂ -સુંદર છોકરી જોઈએ બાબા- જો તૂ હિન્દુ છે તો તને કરીના આપીશ
16
17
કાલે એક બાબાથી મળ્યુ મે પૂછ્યું- કેમ છો બાબાજી બાબાજી બોલ્યા- અમે તો સાધુ છે દીકરા
17
18
પતિએ ઑફિસમાં બેસીને ફેસબુક કમેંટ કર્યુ પંછી બનુ ઉડતા ફિરું મસ્ત ગગન મેં.. ત્યારે Wifeએ comment કર્યું
18
19
કલ્યાણ સ્ટેશન પર ગાડી પકડવ આ ઉભ હતો અત્યારે 5 મિનિટનો સમય હતું ચશ્મા બેગમાં હતું બુક સ્ટોલ પર એક ચોપડી જોવાઈ
19