0

ગુજરાતી જોક્સ - જેન્ટ્સ ટોઇલેટમાં લખીને આવે

સોમવાર,ઑગસ્ટ 2, 2021
0
1
ગુજરાતી જોક્સ- માત્ર 4 હજાર જ છેપાપાની સાથે આ કઈ આંટી બેસી છે....?
1
2
ગુજરાતી જોક્સ- માત્ર 4 હજાર જ છે
2
3
ગુજરાતી જોક્સ- મહિલાએ શીવજીને પ્રસન્ન કર્યો
3
4
ગુજરાતી જોક્સ- "કમાલની ઔરત છે"
4
4
5
ગુજરાતી જોક્સ-આ મારું બાપ છે...........
5
6
Gujarati jokes- હવે મને 20 વર્ષની જ સજા થઈ છે.....
6
7
Gujarati Jokes- ભાઈ દરરોજ પાર્ટી કરી રહ્યો છે....
7
8

Jokes- મજેદાર જોક્સ

સોમવાર,જુલાઈ 19, 2021
Jokes- મજેદાર જોક્સ
8
8
9
ગુજરાતી જોક્સ-કમાલની વાત છે
9
10

ગુજરાતી જોક્સ- કમાલની વાત છે

શુક્રવાર,જુલાઈ 16, 2021
ગુજરાતી જોક્સ- હા જોવા તો ઈચ્છુ છુ
10
11
રાત્રે ટેશન લઈને નહી સુવું જોઈ
11
12

ગુજરાતી જોક્સ- Jokes

બુધવાર,જુલાઈ 14, 2021
ગુજરાતી જોક્સ- Jokes
12
13
ગુજરાતી જોક્સ-છોકરી હોવાનો સૌથી મોટુ નુકશાન આ પણ CHE
13
14
ગુજરાતી જોક્સ- મને એક વાત સમજ નથી આવી કે
14
15

Jokes- મજેદાર જોક્સ

સોમવાર,જુલાઈ 12, 2021
Jokes- મજેદાર જોક્સ
15
16

ગુજરાતી જોક્સ- આજનો જોક

સોમવાર,જુલાઈ 12, 2021
ગુજરાતી જોક્સ- આજનો જોક
16
17
ગુજરાતી જોક્સ- માથાના દુખાવાની દવા
17
18

ગુજરાતી જોક્સ- એક સમાચાર

રવિવાર,જુલાઈ 11, 2021
ગુજરાતી જોક્સ- એક સમાચાર
18
19

ગુજરાતી જોક્સ-wedding અને WELDING

શનિવાર,જુલાઈ 10, 2021
ગુજરાતી જોક્સ-wedding અને WELDING
19