0

લિંકન તારી ઉમ્રના હતા... joke માં ગટ્ટૂના જવાબથી ડેડ પરેશાન

શુક્રવાર,ઑક્ટોબર 23, 2020
0
1
છોકરીઓ જો પરાયો ધન હોય છે તો છોકરાઓ શું છે ? પપ્પૂ - સર ચોર હોય છે ?
1
2
ગુજરાતી જોક્સ - ફોન મૂકવું હતું એ માટે ઝૂઠ બોલવું પડ્યું
2
3

છોકરો - આઈ લવ યૂ

મંગળવાર,ઑક્ટોબર 13, 2020
છોકરો - આઈ લવ યૂ
3
4

ગુજરાતી જોક્સ- ટાઈમપાસ કરે છે

રવિવાર,ઑક્ટોબર 11, 2020
ગુજરાતી જોક્સ- ટાઈમપાસ કરે છે
4
4
5
પતિ - જાનૂ હુ તારી માટે જીવ આપવા પણ તૈયાર છુ.. પત્ની - જીવ આપવો સહેલો છે.
5
6
ગુજરાતી જોક્સ- એક કૉફી કેટલાની છે?
6
7
ગુજરાતી જોક્સ- લેડીજથી કોણ માથાકૂટ કરે...
7
8
છોકરો - તમારું નામ શું છે છોકરી- SILENT LADY
8
8
9
ગુજરાતી જોક્સ -મને જ ઘૂરીને જોઈ રહ્યા છો..
9
10

ગુજરાતી જોક્સ -વાસણ નહી ધોય

મંગળવાર,ઑક્ટોબર 6, 2020
ગુજરાતી જોક્સ -વાસણ નહી ધોય
10
11
ગુજરાતી જોક્સ -ઘરમાં પોતું કરેલું
11
12
બારમા ધોરણ પછી B.A. કરવું તેટલું જ
12
13
ગુજરાતી જોક્સ - 10 કિલોમીટર ચાલવાનો કહ્યું
13
14
પતિ-શાહજહાંથી પણ વધારે પત્ની -મારા મર્યા પછી તાજમહલ બનાવશો
14
15
ગુજરાતી જોક્સ - પાડોશનનો નામ દુઆ હોય તો -જોક્સ જરૂર વાંચો
15
16

ગુજરાતી મસ્ત જોક્સ -

રવિવાર,ઑક્ટોબર 4, 2020
ગુજરાતી મસ્ત જોક્સ -
16
17
Kids Special Jokes :મેથ્સનો સવાલ બેડ પર શા માટે કરી રહ્યા છો
17
18

Jokes- ચટપટો જોક્સ

ગુરુવાર,ઑક્ટોબર 1, 2020
Jokes- ચટપટો જોક્સ
18
19
તમે આ માણસને શું કહેશો જે સતત બોલતુ જાય છે જ્યારે કોઈ તેને સાંભળવામાં રૂચિ નહી જોવાતું
19