ગુરુવાર, 9 ફેબ્રુઆરી 2023
0

Monkey ને હિન્દીમાં શું કહેવાય

શુક્રવાર,ફેબ્રુઆરી 3, 2023
0
1

ગુજરાતી જોક્સ- છોકરી બહુ સુંદર છે,

શુક્રવાર,ફેબ્રુઆરી 3, 2023
પપ્પુ- આ છોકરી બહુ સુંદર છે, ગપ્પુ- હું તેનું નામ પણ જાણું છું.
1
2

ગુજરાતી જોક્સ- અત્યારે Online આવીની

બુધવાર,જાન્યુઆરી 25, 2023
પહેલા લોકો બાલકની માં આવવાની રાહ જોતા હતા , અત્યારે Online આવીની રાહ જુએ છે.. ,રિશ્તા વહી સોચ નઈ
2
3

માસ્તર - શાંતિ કોના ઘરમાં રહે છે...?

શુક્રવાર,જાન્યુઆરી 20, 2023
માસ્તર - શાંતિ કોના ઘરમાં રહે છે...?
3
4
ગુજરાતી જોક્સ-વકીલ - હત્યાની રાત્રે તમારા પતિના છેલ્લા શબ્દો કયા હતા? વકીલ - હત્યાની રાત્રે તમારા પતિના છેલ્લા શબ્દો કયા હતા?
4
4
5
ગુજરાતી જોક્સ- ગીતા તેની પત્નીનું નામ Gujarati Jokes- Geeta is his wife's name
5
6
બાબા- તમે શું જોઈએ? મંટૂ -સુંદર છોકરી જોઈએ
6
7

ગુજરાતી મકર સંક્રાતિ સ્પેશલ જોક્સ

શુક્રવાર,જાન્યુઆરી 13, 2023
ગુજરાતી મકર સંક્રાતિ સ્પેશલ જોક્સ
7
8

ગુજરાતી જોકસ- બીપી વધી રહ્યુ છે

મંગળવાર,જાન્યુઆરી 10, 2023
નર્સ- ડાક્ટરને - સર હું બેડ નં. 6 નું બીપી 3 વાર ચેક કર્યુ છે પણ એનું
8
8
9

ગુજરાતી જોક્સ - ભાઈ દેખાતા નથી

મંગળવાર,જાન્યુઆરી 10, 2023
પાડોશી- ભાભી, ભાઈ દેખાતા નથી ક્યાં છે ...
9
10

ગુજરાતી જોક્સ- pati patni jokes

શુક્રવાર,જાન્યુઆરી 6, 2023
ગુજરાતી જોક્સ -મારા પાપોની સજા પતિ (પત્નીને): તારી સાથે લગ્ન કરવાથી મને એક ફાયદો થયો છે. પત્નીઃ એ શું છે? પતિઃ મને મારા પાપોની સજા આ જ જન્મમાં મળી ગઈ
10
11
સંતા (બંતાને): આ LIC લોકો પણ અદ્ભુત હોય છે! બંતા: કેવી રીતે?
11
12

ગુજરાતી જોક્સ - પોતે કાઢી લઈશ

ગુરુવાર,જાન્યુઆરી 5, 2023
દંત ચિકિત્સક - તમારા દાંતને કાઢવો પડશે કારણ કે તે સડી ગયુ છે. રાજુ - હા, કેટલો ખર્ચ થશે?
12
13
આજે આટલી ઠંડી શા માટે છે મોનૂ- સૂર્ય નહી નિકળ્યુ તેથી
13
14

ગુજરાતી જોક્સ - તે Cute લખતી રહી

મંગળવાર,જાન્યુઆરી 3, 2023
English ની નબળાઈના કારણે રહી ગયા નહી અમે પણ આજે કોઈની
14
15
પપ્પુ જલેબી વેચતો હતો, પણ કહેતો હતો બટાકા લો, બટાકા લો...
15
16
પહેલીવાર કોઈ ચાઈનાની વસ્તુ 100% ગારંટીની સાથે આવી છે
16
17
ચિન્ટુ- ઝઘડતી વખતે પત્નીનું મન કેવી રીતે વાળવું તે તમે જાણો છો? પિન્ટુ - ના, તમે કહો.
17
18
કહેવું છે કે કોઈ ખોટું કામ કરો તો હાથ કંપાય છે આજે નહાતા સમયે મારા પણ હાથ કાંપી રહ્યા હતા.
18
19

ગુજરાતી જોકસ -ક્રિસમસ જોક્સ

રવિવાર,ડિસેમ્બર 18, 2022
એક નાની છોકરીએ સંતા ક્લોઝને લખીને મોકલયું
19