0

ગુજરાતી જોક્સ - કામચોર

શુક્રવાર,જાન્યુઆરી 15, 2021
0
1
ગુજરાતી જોક્સ- પતિપત્નીના મજેદાર જોક્સ
1
2

ગુજરાતી જોકસ- majedar jokes

મંગળવાર,જાન્યુઆરી 12, 2021
ગુજરાતી જોકસ- majedar jokes-Funny jokes
2
3

ગુજરાતી જોકસ- હંસી આવી જ જાય

મંગળવાર,જાન્યુઆરી 12, 2021
ગુજરાતી જોકસ- હંસી આવી જ જાય
3
4
પપ્પુ - માલિક, તમે ઓફિસમાં Singles ને કેમ નથી મુકતા ? . . . માલિક - કારણ કે તેમને અપમાન સહેવાની ટેવ હોય છે અને ઘરે જવાની પણ ઉતાવળ હોય છે.
4
4
5
Jokes- પત્ની- તમે મારાથી કેટ્લો પ્રેમ કરો છો?
5
6
ગુજરાતી જોક્સ - વર્મા જી અઘરા અધિકારી છે! જોક્સ
6
7

ગુજરાતી જોક્સ- કઈક પૂછવું હોય તો

મંગળવાર,જાન્યુઆરી 5, 2021
પપ્પૂ પ્રથમ દિવસ શાળા ગયું ટીચર- આજે તમારો શાળામાં
7
8
ગુજરાતી મકર સંક્રાતિ સ્પેશલ જોક્સ
8
8
9
ગુજરાતી જોકસ - હૂં તો બાળકની માસી છું .
9
10
ટીચર- ઈટરનેટ જે અશ્લીલતા છે તેને તમે કેવી રીતે જુઓ છો છાત્ર- ફુલ HD માં.
10
11
ગુજરાતી જોક્સ-આટલી સુંદર સુંદર છોકરીઓને
11
12
એકવાર ચાઈનાથી આ કોરોનાનો સંકટ પૂરુ થઈ જાઓ તો ત્યાં જઈને
12
13
ગુજરાતી જોક્સ- છોકરો - બીમારી સમજમાં આવી ગઈ
13
14
ગુજરાતી જોક્સ-પોલીયોની દવા પીવડાવવી
14
15

ગુજરાતી જોક્સ-પડોસની ભાભી

શુક્રવાર,જાન્યુઆરી 1, 2021
ગુજરાતી જોક્સ-પડોસની ભાભી
15
16
છોકરી- મારા પેટમાં તારા પ્રેમની નિશાની છે છોકરા- પણ મેં તો તને ક્યારે કિસ પણ નથી કર્યું
16
17
ગુજરાતી જોકસ- પોતે જે મરજી હોય એ ચૂસો
17
18

ગુજરાતી જોક્સ- majedar Gujarati jokes

બુધવાર,ડિસેમ્બર 30, 2020
ગુજરાતી જોક્સ- majedar Gujarati jokes
18
19
રૂમમાં માલિકએ નોકરાનીને એકલા જોઈ તેમની તરફ ખેંચી લીધું
19