0

ગુજરાતી જોક્સ- વેવાય વેવાણ ભાગી ગયા તો..

બુધવાર,જાન્યુઆરી 22, 2020
0
1

મોટૂ: ગણિતનો સવાલ પૂછી શકું છું

બુધવાર,જાન્યુઆરી 22, 2020
મોટૂ: ગણિતનો સવાલ પૂછી શકું છું
1
2

ઉખાણાં

બુધવાર,જાન્યુઆરી 22, 2020
ગુજરાતી કોયડો, gujarati puzzel
2
3
કોઈના પર ગુસ્સો આવે તો બોલતા પહેલા થોડો બ્રેક લો
3
4

Joke Of the day- હવે શાંતિ દે, રેવા દે, જવા દે

મંગળવાર,જાન્યુઆરી 21, 2020
હવે શાંતિ દે, રેવા દે, જવા દે
4
4
5
ગુજરાતી જોક્સ - કાકા છાપું વાંચતા તા..
5
6

ગુજરાતી જોક્સ- સાળી અને ઘરવાળીમાં

મંગળવાર,જાન્યુઆરી 21, 2020
સાળી અને ઘરવાળીમાં બહુ મોટું અંતર છે સાહેબ
6
7

ગુજરાતી જોક્સ - ગાડી વાલા આયા

મંગળવાર,જાન્યુઆરી 21, 2020
ઘર સે કચરા નિકાલ એક વાર એક ભાઈ પરણવા જતો હતો ત્યાં તેની એંટ્રી થાય ત્યારે
7
8
વહુ બરામદામાં બેસેલા સસરાની પાસે ચા નો ખાલી કપ લેવા ગઈ... તે કપ લેવા માટે જેમ જ નીચે ઝુકાઈ તો પાદ નિકળી ગયું વહુ શર્મના કારણે વગર કપ ઉપાડી
8
8
9

ગુજરાતી જોક્સ- નામ શું છે

શુક્રવાર,જાન્યુઆરી 17, 2020
ગુજરાતી જોક્સ- નામ શું છે
9
10
ગુજરાતી જોક્સ- ગણિતનો વિદ્યાર્થી છું સાહેબ
10
11
Joke Of the Day - ગામાડાની પત્ની પતિનું નામ નહી લે..
11
12

ગુજરાતી ઉખાણા 2020નો પહેલો ઝટકો

શુક્રવાર,જાન્યુઆરી 17, 2020
ગુજરાતી ઉખાણા 2020નો પહેલો ઝટકો
12
13

ગુજરાતી કોયડો

શુક્રવાર,જાન્યુઆરી 17, 2020
ગુજરાતી કોયડો
13
14
15

ગુજરાતી જોક્સ -બાળકનો સરસ જવાબ

ગુરુવાર,જાન્યુઆરી 16, 2020
ગુજરાતી જોક્સ -બાળકનો સરસ જવાબ
15
16
પપૂએ પૂછ્યું- તને યાદ છે અમે શાળામાં સાથે ભણતા હતા?
16
17

Puzzel- ગુજરાતી ઉખાણું

ગુરુવાર,જાન્યુઆરી 16, 2020
ગુજરાતી ઉખાણું
17
18
ફેસબુક પર બે જ પ્રકારના લોકો મળે છે
18
19

ગુજરાતી ઉખાણું

બુધવાર,જાન્યુઆરી 15, 2020
ગુજરાતી ઉખાણું
19