ગુજરાતી લવ મેસેજ - નયન

વેબ દુનિયા|

N.D
નયનમાં ના રાખો આટલી નફરત
આ નયનમાં હુ તસ્વીર બનીને આવેશ
ભલે રહો તમે મારા નયનથી દૂર
હુ મળવા માટે સપનું બનીને આવીશ


આ પણ વાંચો :