રવિવાર, 2 ઑક્ટોબર 2022
  1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Modified મંગળવાર, 11 એપ્રિલ 2017 (00:51 IST)

ગુજરાતી જોક્સ- સાઈલેંટ ફિલ્મ

પ્રોફેસર - કહો પહેલી હિંદી સાઈલેંટ ફિલ્મ કઈ હતી 
 
સરદાર- જો ફિલ્મ સાઈલેંટ હતી તો તમને 
 
કેવી રીતે ખબર કે હિંદી છે..