મંગળવાર, 29 નવેમ્બર 2022
  1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Modified સોમવાર, 10 એપ્રિલ 2017 (14:59 IST)

ગુજરાતી જોક્સ- કોકરોચ

એક માણસ કૉકરોચને મારી રહ્યું હતું 
 
તો કૉકરોચએ મરતા પહેલા માણસથી કીધું 
 
મારી નાખ મને 
 
તો એ માટે મારાથી ખીંજાવે છે 
 
ન કે 
 
તારી પત્ની 
 
મારાથી બીકે છે તારાથી નથી.!!!!