ગુજરાતી જોક્સ- પ્પ્પૂ એ ગલીના રસ્તામાં કેળાના કચરો ફેંફી નાખ્યો

Last Updated: ગુરુવાર, 21 જાન્યુઆરી 2021 (14:17 IST)
એક માણ્સ ત્યાં પડી ગયો


બધા મોહ્લ્લાના લોકો એકત્ર થઈ ગયા

આ કચરો કોણે ફેંક્યું


એક માણસ ગુસ્સામાં બોલ્ય્પ

ફેક્યૂ હશે કોઈ કૂતરાએ

પપ્પૂ એક તરફ જઈને
હસવા લાગ્યો


કચરો મેં ફેંક્યૂ અને નામ કૂતરાના આવી ગયો.. ..


આ પણ વાંચો :