બાળપણ અને યુવાની

વેબ દુનિયા|

બાળપણમાં જલ્દી યુવાન થઈને આઝાદ ઉડવા માંગતા હતા પણ
હવે સમજાયુ કે યુવાનીની આ અધૂરી લાગણી, સ્વાર્થી પ્રેમ કરતા
કેટલો સારા હતા એ બાળપણની નાસમજ જીંદગી અધૂરુ હોમવર્ક અને માતાપિતાનો નિશ્ચલ પ્રેમ


આ પણ વાંચો :