0

ભારતીય રાજનીતિનાં 66 વર્ષઃ દેશે લોકસભાની ૧૫ ચૂંટણીઓ જોઇ

મંગળવાર,એપ્રિલ 8, 2014
0
1
ગુજરાત ૧૯૯૫થી શાસક પક્ષની ભૂમિકામાં રહેલા ભારતીય ભારતીય જનતા પક્ષે લોકસભાની ચૂંટણીમાં પાછલા વીસ વર્ષોમાં એકમાંથી વીસના આંકને પહોંચવાનો ક્રમ ઊભો કરેલો છે. અલબત્ત ભાજપના મૂળપક્ષ ભારતીય જનસંઘને ૧૯૬૨થી માંડીને ૧૯૮૦ સુધી કોઇ બેઠક મેળવી નહોતી તેમ છતાંય ...
1
2
પ્રથમ ચૂંટણી – પ્રથમ લોકસભા (1951 – 56 ) : ડીસેમ્બેર 1951થી જાન્યુઆરી 1952 સુધી દેશમાં પ્રથમ ચૂંટણીઓ યોજાઈ . 51 રાજકીય પક્ષોએ ચૂંટણીઓમાં ભાગ લીધો . 21 રાજકીય પક્ષો સંસદમાં ચૂંટાઈ આવ્યા . કોંગ્રેસ લોકસભામાં 74.5 % સીટો પ્રાપ્ત કરી . અને કુલમતના 44 . ...
2
3
જવાહર લાલ નેહરૂ 26 ફ઼રવરી, 1950 સે 27 મઈ, 1964 ગાંધીવાદી અને સ્વતંત્રતા સેનાનીયોના અગ્ર્ણી અને ગાંધીજીના વિદ્વાન શિષ્ય પંડિત જવાહરલાલ નેહરુ, પંડિત મોતીલાલ નેહરુના એકમાત્ર પુત્ર હતા. 15 ઓગસ્ટથી લઈને 27 મે 1964 સુધી લગભગ 17 વર્ષ તેમણે દેશ પર શાસન ...
3