આ બે રાશિઓના 'Couples'ક્યારે પણ નહી થાય જુદા

Last Updated: બુધવાર, 3 મે 2017 (16:33 IST)
 
લોકો તમારા પાર્ટનરની સાથે વધારવા અને તેમની સાથે પ્રેમને તપાસવા માટે ઘણા તરીકા અજમાવે છે. તમે પણ આ રીતે કઈક વિચારી રહ્યા છો તો પ્રેમને તપાસવાનો સૌથી સરસ ઉપાય છે. રાશિના સંકેતથી ખબર પડી શકાય છે લે તમારા તમને હમેશા માટે પ્રેમ કરતું રહેશે કે નહી આજે અમે તમને જણાવીશ એવી બે મજબૂત મેલજોલ રાશિના વિશે જે ક્યારે પણ જુદા નહી થઈ શકે. 
1. સિંહ અને તુલા 
સિંહ રાશિવાળા લોકો વિશે આ માનવું છે કે એ બહુ જ અભિમાની અને કયારે હાર નહી માનતા હોય છે. ત્યાં જ તુલા રાશિના પાર્ટનર સાથે એ પોતાને જુદા જ અનુભવ  કરે છે. તુલા રાશિવાળાના "પાર્ટનર" જો સિંહ રાશિના છે તો તેમને સારું મિત્ર અને રક્ષક મળશે. તેની સાથે જ તેમની જરૂરતને ભૂલતા તુલાની સાથે તેમનો પૂરતો પ્રેમ અને સહયોગ કામય રાખશે. તમારી જોડી પણ આ રાશિથી મેળ ખાય છે તો તમે બહુ લક્કી છો. 
 
2. કન્યા અને કુંભ 
આ રાશિના મેળ વાળા "પાર્ટનર" એક બીજાથી એકદમ જુદા હોય છે. જ્યાં કન્યા રાશિના લોકો તેમના "પાર્ટનર"થી દરેક વાત માટે બમણું મળવાની આશા કરે છે. ત્યાં કુંભ વાળા સીક્રેટને સંભાળી રાખવામાં વિશ્વાસ કરે છે પણ આ વાત સિવાય આ પરફેક્ટ "પાર્ટનર" હોય છે. સ્વભાવમાં એક બીજાથી જુદા હોતા પર પણ 
 
તેમનો પ્રેમ બહુ જ રહે છે. 


આ પણ વાંચો :