વર્ષ 2018માં લાગશે બે ચંદ્રગ્રહણ અને ત્રણ સૂર્યગ્રહણ, રાજનીતિ પર પણ જોવાશે અસર

વર્ષ 2017નો અંત થઈ ગયું છે નવા વર્ષની તૈયારિઓ પણ શરૂ થઈ ગઈ છે. વર્ષ 2018ને લઈને જ્યોતિષીઓનો કહેવું છે કે આ વર્ષમાં 5 લાગશે જેનાથી ભારતની રાજનીતિ પર અસર જોવાશે. જ્યોતિષાચાર્યનો કહેવું છે કે નવા વર્ષમાં બે ચંદ્ર ગ્રહણ અને ત્રણ સૂર્યગ્રહણ લાગશે. જણાવી રહ્યા છે કે ચંદ્રગ્રહણને ભારતમાં જોવાઈ શકે છે પણ સૂર્યગ્રહણ દેશમાં જોવાશે નહી. 
જ્યોતિષાચાર્યનો કહેવું છે કે સૂર્યગ્રહણ ભારતમાં જોવાશે નહી પણ આવું નહી કે તેનો અસર નહી થશે. જણાવી રહ્યું છે કે ન જોવાનાર ગ્રહણ પણ અસર જોવાવે છે. 2018માં લાગનાર 5 ગ્રહણનો અસર રાષ્ટ્રીયનો અસર રાષ્ટ્રીય અને અંતરરાષ્ટ્રીય રાજનીતિ પર પણ જોવાશે. 
 
જ્યોતિષીઓનો કહેવું છે કે નવા વર્ષ પહેલા મહીનામાં ચંદ્રગ્રહણ લાગશે.

પહેલો ચંદ્રગ્રહણ 31 જાન્યુઆરીને લાગશે. માઘ શુક્લ પૂર્ણિમાના દિવસે થનાર આ 
ગ્રહણ ખાસ ચંદ્રગ્રહણ થશે. આ ગ્રહણ સાંજે 5 વાગીને 18 મિનિટથી રાત્રે 8 વાગીને 42 મિનિટ સુધી રહેશે. ત્યાં જ વર્ષનો

બીજો ચંદ્રગ્રહણ 27-28 જુલાઈ 2018 આષાઢ પૂર્ણિમાના દિવસે થશે. આ ગ્રહણ રાત્રે 11 વાગીને 54 મિનિટ પર શરૂ થઈ 3 વાગીને 49 મિનિટ પર સમાપ્ત થશે.

ત્યાં જ વર્ષના ત્રણ સૂર્યગ્રહણ ક્રમશ:
15 ફેબ્રુઆરી 2018,
13 જુલાઈ 2018 અને
11 ઓગસ્ટ 2018ને લાગશે જે ભારતમાં જોવાશે નહી. 
 આ પણ વાંચો :