1. લાઈફ સ્ટાઈલ
  2. »
  3. બાળ જગત
  4. »
  5. ગુજરાતી બાળ કાવ્ય
Written By નઇ દુનિયા|

નાના બાળકો છીએ અમે

N.D
નાના-નાના બાળકો છીએ અમે
પ્રેમની વાતો કરીએ અમે

ચોકલેટ, આઈસક્રીમ ગમતુ અમને
આમ તેમ ફરતા રહેતા અમે

મસ્તી જો કરીએ છીએ અમે
તો મમ્મીની ફટકાર પણ સાંભળતા અમે

પપ્પા ત્યારે પક્ષ લેતા અમારો
આવી રીતે બચી જતા અમે