ધનવાન બનવુ છે તો શરદપૂર્ણિમાના દિવસે આ રીતે પ્રગટાવો દિવો

sharad purnima
Last Updated: શુક્રવાર, 11 ઑક્ટોબર 2019 (10:59 IST)

શરદ પૂર્ણિમાના દિવસે તમે એક દિવો પ્રગટાવીને તમે ધનના માલિક બની શકો છો. તમારો કોઈપણ ગ્રહ તમારાથી રિસાયેલો હોય પણ જો તમે શરદ પૂર્ણિમા પર એક દિવો પ્રગટાવશો તો તમે ધનવાન બની શકો


આ પણ વાંચો :