બુધવાર, 29 નવેમ્બર 2023
  1. જ્યોતિષશાસ્ત્ર
  2. વાસ્તુ
  3. વાસ્તુ સલાહ
Written By
Last Modified: સોમવાર, 30 જાન્યુઆરી 2023 (09:16 IST)

Vastu Tips Gujarati - શું તમારા ઘરની બારી અને બાલ્કની ખોટી દિશામાં છે ? તો જાણો શું કહે છે વાસ્તુ

Vastu Tips Gujarati -  આજે વાસ્તુશાસ્ત્રમાં  આપણે જાણીએ  દક્ષિણ દિશામાં આવેલા ફ્લેટના મુખ્ય દરવાજા વિશે ... છે. જો દક્ષિણ દિશામાં ખુલતો મુખ્ય દરવાજો કોઈ ગેલેરીમાં ખુલે છે, તેની સામે કોઈ ખુલ્લી જગ્યા ન હોય, દરવાજાની સામેની દિવાલ તેને બ્લોક કરી રહી છે, તો તે ફ્લેટના દક્ષિણ દિશાનાં વાસ્તુનું ખરાબ પરિણામ માલિકને  નહીં મળે. . આ તો  ફ્લેટના મુખ્ય દરવાજાની વાત હતી.
 
હવે બારીઓ અને બાલ્કનીની વાત કરીએ તો ફ્લેટમાં મુખ્ય દરવાજા કરતાં બારીઓ અને બાલ્કનીઓ પર વધુ ધ્યાન આપવામાં આવે છે. જે ફ્લેટમાં પૂર્વ, ઉત્તર અને ઉત્તર-પૂર્વ દિશામાં વધુમાં વધુ બારીઓ ખુલ્લી હોય, તે ફ્લેટ ખૂબ જ શુભ રહેશે. ભલે તે ઘરનો મુખ્ય દરવાજો પૂર્વ, ઉત્તર કે ઉત્તર-પૂર્વ તરફ ન હોય. આ જ પરિસ્થિતિ બાલ્કનીમાં પણ હોવી જોઈએ. ઉત્તર દિશા, પૂર્વ દિશા અને ઉત્તર-પૂર્વ દિશામાં બાલ્કની ખૂબ જ શુભ હોય છે. દક્ષિણ પૂર્વ અને દક્ષિણ દિશામાં પણ બાલ્કની સ્વીકાર્ય છે.
 
જો તેની વિરુદ્ધ દિશામાં એટલી જ મોટી તેનાથી મોટી બાલ્કની હોય, પરંતુ કોઈ પણ સંજોગોમાં દક્ષિણ-પૂર્વ દિશામાં કોઈ બાલ્કની, કોઈ બારી અથવા કોઈ ખુલ્લું સ્થાન ન હોવું જોઈએ. આ એક શ્રાપ સમાન છે