મંગળવાર, 5 માર્ચ 2024
  1. ધર્મ
  2. હિન્દુ
  3. હિન્દુ ધર્મ વિશે
Written By
Last Modified: શુક્રવાર, 10 માર્ચ 2023 (00:44 IST)

Maa Lakshmi માતા લક્ષ્મી હમેશા માટે કરશે ઘરમાં વાસ, માત્ર શુક્રવારે વિધિપૂર્વક કરી લો એ ઈંદ્ર દ્વારા રચિત આ પાઠનુ જપ

શાસ્ત્રો અનુસાર મા લક્ષ્મી ધન, વૈભવ, ઐશ્વર્ય, ધન, સમૃદ્ધિ, સુખ, કીર્તિ, બુદ્ધિ વગેરે ગુણો આપે છે. એવું કહેવાય છે કે જે લોકો પર દેવી લક્ષ્મીની કૃપા વરસે છે, તેમને જીવનમાં કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડતો નથી. જીવનભર સંપત્તિથી ભરપૂર જીવો. પરંતુ ત્યાં માતા લક્ષ્મીની નારાજગી વ્યક્તિને બરબાદ કરી દે છે. ધાર્મિક માન્યતા છે કે જે વ્યક્તિ દિવસમાં એક વખત પણ મહાલક્ષ્મી સ્તોત્રનો પાઠ કરે છે તેના તમામ પાપોનો નાશ થાય છે. બીજી તરફ જે વ્યક્તિ દિવસમાં બે વાર મહાલક્ષ્મી સ્તોત્રનો પાઠ કરે છે તેને ધન અને ધાન્યની પ્રાપ્તિ થાય છે. અને જે લોકો મહાલક્ષ્મી સ્તોત્રનો ત્રણ વખત પાઠ કરે છે તેમના પર મહાલક્ષ્મી હંમેશા પ્રસન્ન રહે છે. તમને જણાવી દઈએ કે શુક્રવારે દેવી લક્ષ્મીને પ્રસન્ન કરવા માટે મહાલક્ષ્મી સ્તોત્રનો પાઠ કરો, જેનાથી વ્યક્તિને શુભ ફળ મળે છે.
 
महालक्ष्मी स्तोत्र
नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते।
 
शंखचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते।।
 
नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयंकरि।
 
सर्वपापहरे देवि महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते।।
 
सर्वज्ञे सर्ववरदे देवी सर्वदुष्टभयंकरि।
 
सर्वदु:खहरे देवि महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते।।
 
सिद्धिबुद्धिप्रदे देवि भुक्तिमुक्तिप्रदायिनि।
 
मन्त्रपूते सदा देवि महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते।।
 
आद्यन्तरहिते देवि आद्यशक्तिमहेश्वरि।
 
योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते।।
 
स्थूलसूक्ष्ममहारौद्रे महाशक्तिमहोदरे।
 
महापापहरे देवि महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते।।
 
पद्मासनस्थिते देवि परब्रह्मस्वरूपिणी।
 
परमेशि जगन्मातर्महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते।।
 
श्वेताम्बरधरे देवि नानालंकारभूषिते।
 
जगत्स्थिते जगन्मातर्महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते।।
 
महालक्ष्म्यष्टकं स्तोत्रं य: पठेद्भक्तिमान्नर:।
 
सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा।।
 
एककाले पठेन्नित्यं महापापविनाशनम्।
 
द्विकालं य: पठेन्नित्यं धन्यधान्यसमन्वित:।।
 
त्रिकालं य: पठेन्नित्यं महाशत्रुविनाशनम्।
महालक्ष्मीर्भवेन्नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा।।