શનિવાર, 2 ડિસેમ્બર 2023
  1. ધર્મ
  2. તહેવારો
  3. દિવાળી
Written By

Friday Laxmi Puja: 1 જુલાઈ, શુક્રવારે બની રહ્યો છે ખાસ સંયોગ, આ સમયે મા લક્ષ્મીની પૂજા કરો

Friday Laxmi Puja: 

મા લક્ષ્મી પૂજા
1 જુલાઈ, શુક્રવાર એ લોકો માટે ખૂબ જ ખાસ દિવસ છે જેઓ આર્થિક સમસ્યાઓમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે અથવા પૈસા મેળવે છે. આ દિવસે મા લક્ષ્મીની કૃપા મેળવી શકાય છે. આ દેવી લક્ષ્મીને પ્રસન્ન કરવા માટે શુક્રવારે વૈભવ લક્ષ્મીનું વ્રત રાખો.
 
સવાર-સાંજ મા લક્ષ્મીની પૂજા કરો.
 
આ દિવસે દેવી લક્ષ્મીની કૃપા મેળવવા માટે ઘરના મુખ્ય દરવાજા પર ઘીનો દીવો પ્રગટાવો.
 
ગરીબ છોકરીના લગ્નમાં મદદ કરો.
 
શુક્રવારે દેવી લક્ષ્મીની કૃપા મેળવવા માટે મહિલાઓને સુહાગની વસ્તુઓ આપો.
 
આ દિવસે સફેદ વસ્ત્રો અને સફેદ વસ્તુઓનું દાન વિશેષ ફળદાયી હોય છે.

ॐ હ્રીં શ્રીં લક્ષ્મીભ્યો નમઃ
 
- ॐ શ્રી મહાલક્ષ્મ્યાય ચ વિદમહે વિષ્ણુ પતન્યાય ચ વિદમહે તન્નો લક્ષ્મી પ્રચોદયાત્ ઓમ
 
-ઓમ શ્રીં હ્રીં શ્રીં કમલે કમલાલયે પ્રસીદ પ્રસીદ ઓમ શ્રીં 
 
હ્રીં શ્રીં મહાલક્ષ્મયે નમઃ: