1. ધર્મ
  2. હિન્દુ
  3. હિન્દુ ધર્મ વિશે
Written By
Last Modified: બુધવાર, 26 જુલાઈ 2023 (00:32 IST)

અધિક માસની આરતી - જય પુરુષોત્તમ દેવ, સ્વામી જય પુરુષોત્તમ દેવા.

મહિમા અમિત તુમ્હારી, સુર-મુનિ કરે સેવા ॥
 
જય પુરુષોત્તમ દેવા ॥
 
સબ માસો મેં ઉત્તમ, તુમાકો બતલાયા.
 
કૃપા હુઇ જબ હરિ કી, કૃષ્ણ રૂપ પાયા ॥
 
જય પુરુષોત્તમ દેવા ॥
 
પૂજા તુમાકો જીસને સર્વ સુખ દીના।
 
નિર્મલ કરકે કાયા, પાપ ચાર કિના ॥
 
જય પુરુષોત્તમ દેવા ॥
 
મેધવી મુનિ કન્યા, મહિમા જબ જાની.
 
દ્રોપદી નામ સતી સે, જગ ને સન્માનની ॥
 
જય પુરુષોત્તમ દેવા ॥
 
વિપ્ર સુદેવ સેવા કર,મૃત સુત પુનિ પાયા।
 
ધામ હરિ કા પાયા, યશ જગ મેં છાયા ॥
 
જય પુરુષોત્તમ દેવા ॥
 
નૃપ દ્રિદધનવ પર જબ, તુમને કૃપા કરી.
 
વ્રતવિધિ નિયમ ઔર પૂજા, કિની ભક્તિ ભારી ॥
 
જય પુરુષોત્તમ દેવા ॥
 
શુદ્ર મણિગ્રીવ પાપી, દીપદાન કિયા.
 
નિર્મલ બુદ્ધિ તુમ કરકે, હરિ ધામ દિયા ॥
 
જય પુરુષોત્તમ દેવા ॥
 
પુરુષોત્તમ વ્રત-પૂજાહિત ચિત સે કર્તે.
 
પ્રભુદાસ ભવ નાદ સહજહિ વે તરતે ॥
 
જય પુરુષોત્તમ દેવા ॥