1. ધર્મ
  2. હિન્દુ
  3. હિન્દુ ધર્મ વિશે
Written By

Guruwar mantra- ગુરૂવારે કરો આ 5 મંત્રોનો જાપ

guruwar mantra
Guruwar mantra- ગુરુવારે કેટલાક વિશેષ મંત્રોનો જાપ કરવો ખૂબ જ લાભકારી માનવામાં આવે છે. તેનાથી બૃહસ્પતિ શાંત થાય છે અને વ્યક્તિના તમામ ખરાબ કાર્યો થઈ જાય છે. આવો જાણીએ આ મંત્રો વિશે.
 
ગુરૂ મંત્રનો જાપ કરો - મંત્ર ૐ બૃં બૃહસ્પતે નમ: મંત્રના જાપની સંખ્યા ઓછામાં ઓછી 108 હોવી જોઈએ

બૃહસ્પતિ શાંતિ ગ્રહ મંત્ર
 
દેવાનામ ચ ઋષિણામ ચ ગુરું કાંચન સન્નિભમ।
બુદ્ધિભૂતં ત્રિલોકેશં તં નમામિ બૃહસ્પતિમ્।।
 
ૐ બૃં બૃહસ્પતયે નમઃ।।
 
ૐ ગ્રાં ગ્રીં ગ્રૌં સઃ ગુરુવે નમઃ।।
 
ૐ હ્રીં નમઃ।
 
ૐ હ્રાં આં ક્ષંયોં સઃ ।।
 
બૃહસ્પતિ મંત્ર
 
ૐ ગ્રાં ગ્રીં ગ્રૌં સઃ ગુરુવે નમઃ।
 
ૐ બૃં બૃહસ્પતયે નમઃ।
 
ધ્યાન મંત્ર
 
રત્નાષ્ટાપદ વસ્ત્ર રાશિમમલં દક્ષાત્કિરનતં કરાદાસીનં,
 
વિપણૌકરં નિદધતં રત્નદિરાશૌ પરમ્।
 
પીતાલેપન પુષ્પ વસ્ત્ર મખિલાલંકારં સમ્ભૂષિતમ્,
 
વિદ્યાસાગર પારગં સુરગુરું વન્દે સુવર્ણપ્રભમ્।।
 
બૃહસ્પતિ વિનિયોગા મંત્ર
 
ૐ અસ્ય બૃહસ્પતિ નમ:
 
ૐ અનુષ્ટુપ છન્દસે નમ:
 
ૐ સુરાચાર્યો દેવતાયૈ નમ:
 
ૐ બૃં બીજાય નમ:
 
 
ૐ શક્તયે નમ:
 
ૐ વિનિયોગાય નમ:
 
ઊં અંશગિરસાય વિદ્મહે દિવ્યદેહાય ધીમહિ તન્નો જીવ: પ્રચોદયાત્।
 
ગુરુ કા વૈદિક મંત્ર
ઓમ બૃહસ્પતે અતિ યદર્યો અર્હાદ્ દ્યુમદ્વિભાતિ ક્રતુમજ્જનેષુ
 
યદ્દીદયચ્છવસ ઋતપ્રજાત તદસ્માસુ દ્રવિણં ધેહિ ચિત્રમ્।।