1. ધર્મ
  2. હિન્દુ
  3. હિન્દુ ધર્મ વિશે
Written By

માર્ગશીર્ષ મહિનાના ગુરૂવાર... જાણો સંપૂર્ણ વિધિ અને વ્રત કથા

માતા લક્ષ્મીને પ્રસન્ન કરવા અને તેમનો આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરવા માટે માર્ગશીર્ષ મહિનાના દરેક ગુરૂવારે મહાલક્ષ્મી વ્રતનુ પાલન કરવામાં આવે છે