1. ધર્મ
  2. હિન્દુ
  3. હિન્દુ ધર્મ વિશે
Written By

Vat Savitri Vrat 2023- વટ સાવિત્રી વ્રતની શુભેચ્છાઓ

vat savitri vrat wishes
વટ સાવિત્રી વ્રતની શુભેચ્છાઓ- વટ સાવિત્રી વ્રત પરણિત મહિલાઓ તેમના પતિના લાંબા આયુષ્ય માટે ઉજવે આવે છે. એવી માન્યતા છે કે વટ સાવિત્રી વ્રત રાખવાથી અખંડ સૌભાગ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ વ્રતમાં આટલી શક્તિ છે કે મહિલા તેમના પતિના પ્રાણ યમરાજથી પણ લઈને આવી જાય છે જેમ સાવિત્રીએ સત્યવાન માટે કર્યુ તેથી  વટ સાવિત્રી વ્રત પરણિત મહિલાઓ તેમના પતિના લાંબા આયુષ્ય માટે ઉજવે આવે છે. એવી માન્યતા છે કે વટ સાવિત્રી વ્રત રાખવાથી અખંડ સૌભાગ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે. 
vat savitri vrat wishes
વટ સાવિત્રી વ્રતની
અખંડ સૌભાગ્યવતી બહેનો ને
હાર્દિક શુભેચ્છાઓ
vat savitri vrat wishes
વટ સાવિત્રી વ્રતની અખંડ સૌભાગ્યવતી બહેનો ને હાર્દિક શુભેચ્છાઓ
 
મેં વ્રત રાખ્યું છે માત્ર એક જ ઈચ્છા સાથે કે તું લાંબુ આયુ અને દરેક જન્મમાં તે મળે.
vat savitri wishes in gujarati
 
 
મેં વ્રત રાખ્યું છે
માત્ર એક જ ઈચ્છા સાથે
કે તમારી ઉમ્ર લાંબી હોય અને
તમે મને દરેક જન્મમાં મળો 
વટ સાવિત્રી વ્રતની
અખંડ સૌભાગ્યવતી બહેનો ને હાર્દિક શુભેચ્છાઓ

 
કપાળ પરના ચાંદલો ચમકે
હાથમાં બંગડીઓ વાગે 
પગની પાયલ બોલે 
સુહાગ અમર રહે 
વટ સાવિત્રી પર અભિનંદન!


ખોરાક અને પાણી વિના ઉપવાસ
 
પ્રેમની અંતિમ વ્યાખ્યા
 
આવો પ્રેમ ના બંધનમાં બંધાઈ જઈએ,
 
મારા હૃદયની આ જ આશા છે.
vat savitri vrat wishes