ગુજરાતી નોન વેજ જોક્સ

Last Updated: ગુરુવાર, 11 એપ્રિલ 2019 (16:46 IST)
જણાવો બગીચા અને મહિલાની છાતીમાં શું સમાનતા
હોય છે

એ બન્ને બનાવ્યા તો હોય છે બાળકો માટે

પણ Adult લોકો એના લાભ ઉઠાવે છે.........આ પણ વાંચો :