ગુજરાતી જોકસ- ગામડાની પત્ની

Last Updated: શુક્રવાર, 15 માર્ચ 2019 (11:03 IST)

મિત્ર-તમે પત્નીને પાર્ટીમાં કેમ નથી લાવતા

બીજો- એ ગામડાની છે

મિત્ર- ઓહો ..... પણ ઈ અમે તો એમ લાગ્યું કે એ તમારી છે.આ પણ વાંચો :