ગુજરાતી જોક્સ- છોકરીઓ દુપટ્ટો કેમ પહેરે છે ?

Last Updated: બુધવાર, 28 ઑગસ્ટ 2019 (13:09 IST)
ટીચર - એ વાત કહો કે છોકરીઓ દુપટ્ટો કેમ પહેરે છે ?

છાત્ર- આ બધું વિજ્ઞાનના કારણે

ટીચર - કેમ ?

છાત્ર- વિજ્ઞાનમાં લખેલું છે ના કે ખાવા-પીવાની વસ્તુઓને ઢાંકીને રાખવું જોઈએ.આ પણ વાંચો :