ગુજરાતી જોક્સ - બ્લ્ડ ટેસ્ટ

Last Updated: બુધવાર, 28 ઑગસ્ટ 2019 (13:06 IST)
એક વાર એક દર્દી બ્લ્ડ ટેસ્ટ કરવા આવ્યું

કપાસ નહી હોવાને કારણે નર્સે તેની આંગળી મોંમાં લઈને ચૂસવા લાગી

દર્દી- મને પેલા ખબર થઈ હોત તો હું યુરીન urine) ટેસ્ટ કરાવી લેતો ....આ પણ વાંચો :