ગુજરાતી જોક્સ -કેટલી શરમની વાત છે

Last Updated: બુધવાર, 28 ઑગસ્ટ 2019 (13:08 IST)
ગોલૂ- તારો બાપ ડોક્ટર છે તોય પણ તૂ બીમાર થઈ ગયું

કેટલી શરમની વાત છે ના આ

મોનૂ- તારો બાપ તો કંડોમ વેચે છે તોય પણ તૂ પૈદા થઈ ગયો ના ચૂતિયા
આ પણ વાંચો :