ગુજરાતી જોક્સ- છોકરીએ કહ્યું મારા પેટમાં તારી તારા પ્રેમની નિશાની છે

Last Updated: મંગળવાર, 27 ઑગસ્ટ 2019 (16:39 IST)
છોકરી- મારા પેટમાં તારા પ્રેમની નિશાની છે

છોકરા- પણ મેં તો તને ક્યારે કિસ પણ નથી કર્યું

છોકરી- અરે તૂ મને ચોકલેટ આપી હતી ના


એ મે ખાઈ છે હવે મારા પેટમાં છે!!


આ પણ વાંચો :