ગુજરાતી જોક્સ- અંગૂરી ભાભી (naughty jokes)

Last Updated: બુધવાર, 6 ફેબ્રુઆરી 2019 (17:25 IST)
અંગૂરી ભાભી
અનિતા ભાભી થી

અંગૂરી ભાભી- અરે તિવારી જી એ નવી Bike લીધી છે

અનીતા ભાભી- મુબારક- અંગૂરી જી કઈ લી છે તિવારીજી એ

અંગૂરી ભાભી- ઈસપે લંડ ધર

અનીતા ભાભી- અંગૂરી જી એ સ્પલેંડર હોય છે.

અંગૂરી ભાભી- સહી પકડે હૈઆ પણ વાંચો :