શનિવાર, 20 એપ્રિલ 2024
  1. લાઈફ સ્ટાઈલ
  2. નારી સૌદર્ય
  3. ચાઇલ્ડ કેર
Written By
Last Modified: ગુરુવાર, 11 જાન્યુઆરી 2024 (13:49 IST)

Babies Names:સૂર્ય ભગવાનના નામ પર બાળકનું નામ રાખો,

Babies Names: સૂર્ય ભગવાનના નામ પર બાળકનું નામ રાખો, જીવન સૂર્ય જેવા પ્રકાશ અને પ્રકાશથી ચમકશે.

અમે તમને સૂર્ય ભગવાનના કેટલાક સુંદર અને આધુનિક નામો જણાવીશું. જો તમે તમારા બાળક માટે આમાંથી કોઈ એક નામ પસંદ કરો છો, તો સૂર્યના આશીર્વાદ તમારા બાળક પર પણ સૂર્યનું તેજ અને પ્રકાશ ફેલાવશે. છોકરાઓ અને છોકરીઓ માટે કેટલાક સૂર્ય નામો જાણો
 
અભ્યુદય: ઉગતો સૂર્ય
આદિત્ય
adev
અંશુલ
પ્રકાશ
અંશુમન
અભિરાજ
આયન
  ભાસ્કર
દીપ્તાંશુ
યશુ
જ્યોતિરાદિત્ય
કપિલ
મયુખાદિત્ય
પ્રત્યુષા
તેજસ
વૈરોચના
વિભાસત
વિભાકર
સૂર્યપ્રકાશ
સૂર્યેન્દુ (દિવસ અને રાત્રિનો સંગમ)
 
સૂર્ય નામ અને પુત્રીઓ માટે
આહાના: દિવસનો સમય
અંશુ: સૂર્યપ્રકાશ
અંશુલા: અરુણા સૂર્ય જેવી તેજસ્વી
અરુણિમા: સવારનો સૂર્ય
આરુષિ: પરોઢ
અર્કાયણી: સૂર્ય સંબંધિત ભાભી, સૂર્યનું બારમું તેજ

 
ભાનુપ્રિયા: સૂર્યદેવની પ્રિય દૈવકારી (સૂર્યદેવની પુત્રી)
દ્રષ્ટા: સૂર્યપ્રકાશ, તેજ
દીધિતિ: સૂર્ય રે
ડુમાની: સૂર્યનું રત્ન
જિયા: સૂર્યપ્રકાશ
કિરણ: સૂર્યપ્રકાશ
માહિરા: સૂર્યા
મિથિરાઃ સૂર્ય પ્રબોધિકાઃ સૂર્યોદય પ્રત્યુવઃ પ્રાતઃ
પ્રત્યુષાઃ સૂર્યોદય રશ્મિઃ
રબીના: તેજસ્વી સૂર્ય ઉદિતા: સૂર્યોદય સૂર્ય તેજ
વિહાન: સૂર્યોદય
સૂર્યજા: સૂર્યનો જન્મ
સૂર્યભા: સૂર્યની જેમ ચમકતી
સિયોના: સૂર્યના કિરણો
કાલિંદી: સૂર્યની પુત્રીનું નામ.
ઝાલિકા: સૂર્યપ્રકાશ
સૂર્યોપા: સૂર્યની બંદના અથવા સૂર્ય સ્તોત્ર
ina: સૂર્ય
રબીના: તેજસ્વી સૂર્ય ઉદિતા: સૂર્યોદય સૂર્ય તેજ
વિહાન: સૂર્યોદય
સૂર્યજા: સૂર્યનો જન્મ

 
સૂર્યભા: સૂર્યની જેમ ચમકતી
સિયોના: સૂર્યના કિરણો
કાલિંદી: સૂર્યની પુત્રીનું નામ.
ઝાલિકા: સૂર્યપ્રકાશ
સૂર્યોપા: સૂર્યની બંદના અથવા સૂર્ય સ્તોત્ર
 ઈના : સૂર્ય