સુખકર્તા દુઃખહર્તા વાર્તા વિઘ્નાચી (ગણપતિ આરતી વીડિયો)

Last Modified શુક્રવાર, 2 સપ્ટેમ્બર 2016 (15:30 IST)


સુખકર્તા દુઃખહર્તા વાર્તા વિઘ્નાચી

નુરવી પુરવી પ્રેમ કૃપા જયાચી

સર્વાંગી સુંદર ઉટિ શેંદુરાચી

કંટી ઝળકે માળ મુક્તાફ્ળાંચી

જયદેવ જયદેવ જય મંગલમૂર્તી, હો શ્રી મંગલમૂર્તી

દર્શનમાત્રે મનકામના પૂરતી

જયદેવ જયદેવ

રત્નખચિત ફરા તુજ ગૌરીકુમરા

ચંદનાચી ઉટી કુમકુમકેશરા

હિરેજડિત મુકુટ શોભતો બરા

રુણઝુણતી નૂપુરે ચરણી ઘાગરિયા

જયદેવ જયદેવ જય મંગલમૂર્તી, હો શ્રી મંગલમૂર્તી

દર્શનમાત્રે મનકામના પૂરતી

જયદેવ જયદેવ

લંબોદર પીતાંબર ફણિવરબંધના

સરળ સોંડ વક્રતુંડ ત્રિનયના

દાસ રામાચા વાત પાહે સદના

સંકટી પાવાવે નિર્વાણી રક્ષાવે સુરવર વંદના


જયદેવ જયદેવ જય મંગલમૂર્તી, હો શ્રી મંગલમૂર્તી

દર્શનમાત્રે મનકામના પૂરતી

જયદેવ જયદેવસાભાર - યુટ્યુબ


આ પણ વાંચો :