શાનદાર જીત મેળવ્યા બાદ મોદીના જીવનના યાદગાર ક્ષણ

modi
Last Updated: મંગળવાર, 20 મે 2014 (16:41 IST)
1. જીત મેળવ્યા બાદ સૌ પ્રથમ મોદીએ પોતાના માતા હીરાબા ના આશીર્વાદ મેળવ્યા.આ પણ વાંચો :