શાનદાર જીત મેળવ્યા બાદ મોદીના જીવનના યાદગાર ક્ષણ

modi
Last Updated: મંગળવાર, 20 મે 2014 (16:41 IST) 'હુ જે છુ તમારે કારણે જ છુ... અને જ્યારે તમે મુસીબતમાં હશો હુ તમારા બોલાવતા પહેલા જ હાજર થઈ જઈશ' અમદાવાદમાં પોતાના છ કરોડ ગુજરાતીઓનુ અભિવાદન કરતા મોદી. 


આ પણ વાંચો :