ગુજરાતી ઉખાણાં

Last Modified ગુરુવાર, 30 જૂન 2022 (16:09 IST)
પ્રથમ કપાય તો રામ
બીજો કપાય તો ફળનું નામ

ત્રીજો કપાય તો ન કરવાનું કામ
તો ચાલો જણાવો શું
છે મારું નામ
આજનું ઉખાણું અને કોયડો ચતુર હોય તે વિચારીને જવાબ આપો


આ પણ વાંચો :