શું તમે જાણો છો કી-બોર્ડના આ ફંક્શંન


F 10
- કોઈ સૉફ્ટવેયરમાં કામ કરતા આ
કીને દબાવ થી મેનુ
બાર સક્રિય થઈ જાય છે. જેમ કે તમે ત્યાં કિલક કર્યા હોય.

- Shift+F10ને એક સાથે દબાડવાથી ઠીક એવી જ અસર થાય છે, જેવી માઉસના રાઈટ ક્લિકના કોઈ આઈકન, ફાઈલ કે ઈંટરનેટ એક્સ્પ્લોરરમાં કોઈ લિંક પર આ કી ને દબાવીને જુઓ કાનટેક્સ્ટ મેનુ ખુલી જશે.

- Control+F10નો
ઉપયોગ માઈક્રોસૉફ્ટ વર્ડની વિંડોના આકાર ઘટાડવા -વધારવા (મિનિમાઈજ -મેક્સિમાઈજ) કરવા માટે કરી શકાય છે.

F11 : ઈંટરનેટ એક્સપ્લોરર, ક્રોમ વગેરે બ્રાઉઝરોમાં ફુલ સ્ક્રીનને સક્રિય -નિષ્ક્રિય કરવા માટે એને અજમાવો.

- Alt+F11ને દબાડતા માઈક્રોસૉફ્ટ ઑફિસના સૉફ્ટવેયરોમાં વિઝુઅલ બેસિક કોડ વિંડો ખુલી જાય છે, જેનો
ઉપયોગ એક્સપર્ટ યૂઝર
કરે છે.

F12 : માઈક્રોસૉફ્ટ વર્ડમાં એને દબાડવાથી Save As..ડાયલોગ બોક્સ ખુલી જાય છે.


આ પણ વાંચો :