શનિવાર, 1 એપ્રિલ 2023
  1. લાઈફ સ્ટાઈલ
  2. બાળ જગત
  3. નોલેજ
Written By
Last Updated: શુક્રવાર, 29 એપ્રિલ 2022 (18:15 IST)

આવો આપણે બધા સાથે મળીને અંધકારમાંથી પ્રકાશ ની તરફ વધીએ

bijli electricity


તમસો મા જ્યોતિર્ગમય 
 
દેશના કરોડો નાગરિકો વીજળી સંકટનો સામનો કરી રહ્યા 
છે. આજની નાનકડી બચત આવતીકાલના મોટા સંકટથી 
બચાવી શકે છે. 
 
આવો આપણે બધા સાથે મળીને અંધકારમાંથી પ્રકાશ
ની તરફ વધીએ અને આપણી દુનિયાને પ્રકાશિત રાખીએ 
 
અપીલ છે કે વીજળીનો ઉપયોગ 
જરૂર હોય તો જ કરો