1. લાઈફ સ્ટાઈલ
  2. બાળ જગત
  3. નોલેજ
Written By

Vampire Story - શું ખરેખર ભૂત-પ્રેત અને ડાકણ, પિશાચ હોય છે? તો દેખાતા કેમ નથી?

જો આપણે પિશાચ (Vampire) વેમ્પાયર વિશે વાત કરીએ, તો લોક માન્યતા અનુસાર, જે વ્યક્તિ અકાળ મૃત્યુ પામે છે તે વેમ્પાયર બની જાય છે. ઘણીવાર પિશાચ અકાળે મૃત્યુ પામેલા પુરુષ બની જાય છે, અકાળે મૃત્યુ પામેલી સ્ત્રી ડાકણ ડાકની શકિની બની જાય છે.
 
પિશાચ  (Vampire) ખ્રિસ્તી માન્યતાઓના 'વેમ્પાયર' સાથે સંબંધિત છે. વેમ્પાયર એ એવા જીવો માનવામાં આવે છે જે માનવ લોહી પીને અને તેનું માંસ ખાઈને જીવિત રહે છે. જો કે તેઓ મૃત હોવાનું માનવામાં આવે છે, પરંતુ એવી માન્યતા પણ છે કે વેમ્પાયરમાં પણ મનુષ્યની જેમ વલ્વા હોય છે. આ લોકો જીવતા હતા, તેમના પરિવાર સાથે રહેતા હતા અને શિકાર કરવા જંગલોમાં જતા હતા.
 
ભૂત : ભૂત(Ghost) નો ઉલ્લેખ માત્ર હિંદુ ધર્મમાં જ નથી, પણ ચાઈનીઝ, જાપાનીઝ, બૌદ્ધ અને વિયેતનામી સંસ્કૃતિમાં પણ જોવા મળે છે. ફેન્ટમ એટલે 'ભૂખ્યા આત્માઓ'. જે લોકો પાછલા જન્મમાં ખોટા કામો કરે છે અને તેમના લોભ કે ભૂખનો અંત આવતો નથી, તેઓ ઘણીવાર ભૂત બની જાય છે. તે જ સમયે, જે આત્માઓની ઇચ્છા અધૂરી રહે છે, તેમનામાં હજી પણ ભૂખ હોય છે, તેમને ભૂત પણ કહેવામાં આવે છે. તેઓ વારંવાર મનુષ્યોને હેરાન કરે છે અને નુકસાન પહોંચાડે છે.
 
ડાકણ: કોઈપણ સ્ત્રીને ડાકણ ગણવાની પ્રથા માત્ર ભારતમાં જ નહીં, પશ્ચિમમાં પણ ઘણી રહી છે. એવું કહેવાય છે કે સુંદર સ્ત્રીઓ જે મેલીવિદ્યા કરે છે અને અંતે પુરુષોને મારી નાખે છે તે ડાકણો છે. આ એ મહિલાઓ છે જેમને જીવતી વખતે અત્યાચાર ગુજારવામાં આવ્યો હતો અને મૃત્યુ પછી તેઓ તેનો બદલો લઈ રહી છે. તેમની ઓળખ તેમના પગ છે. એવું માનવામાં આવે છે કે ડાકણોના અંગૂઠા ઊંધી હોય છે