ગુજરાતના વિવિધ શેરીઓમાં ગરબાની ધૂમ (જુઓ ફોટા)

P.R


તબલાના તાલે ગોધરા-દાહોદ તાલુકા મથકોના શહેરી વિસ્તારોમાં મોડી રાતસુધી ગરબામાં ખેલૈયાઓ મન મૂકીને નારયા હતાં.


આ પણ વાંચો :