ગરબા - કુમકુમ કેરા પગલે માડી ગરબે રમવા આવ

vadodara garba
Last Updated: સોમવાર, 24 સપ્ટેમ્બર 2018 (17:09 IST)
કુમકુમ કેરા પગલે માડી ગરબે રમવા આવ
કે માડી ઘણી ખમ્મા ખમ્મા ખમ્મા
ચાચર કેરા ચોકે માડી ગરબે રમવા આવ
કે માડી ઘણી ખમ્મા ખમ્મા ખમ્મા
--કુમકુમ કેરા પગલે
હે મા બિરદાળી રે હે મા પાવાવાળી રે [2]
કુમકુમ કેરા પગલે માડી ગરબે રમવા આવ
કે માડી ઘણી ખમ્મા ખમ્મા ખમ્મા
--કુમકુમ કેરા પગલે


ચાલો સહિયર જઈએ ચાચર ચોકમાં રે લોલ
દિવડો પ્રગટાવી માને ગોખલે રે લોલ
આરાસુરી માત આવ્યા આંગણે રે લોલ
સામૈયું તે માનું કરીએ દોડીને રે લોલ
જય ભવાની જય ભવાની બોલીયે રે લોલ
વ્હાલના વાદળમાંથી તું પ્રેમ સદા વરસાવ
કે માડી ઘણી ખમ્મા ખમ્મા ખમ્મા
હે મા બિરદાળી રે હે મા પાવાવાળી રે
-- કુમકુમ કેરા પગલે
ઢમ ઢમ ઢોલીડા તાલ દેજો રે લોલ
ઘુમી ઘુમી ગરબો સૌએ લેજો રે લોલ
સાથિયા પૂરાવો સૌએ આંગણે રે લોલ
અતવારી તે માની વાગે શોભતી રે લોલ
જય ભવાની જય ભવાની બોલીએ રે લોલ
પગના આંગણિયામાં આવી મંદિર તું સરજાવ
હે મા બિરદાળી રે હે મા પાવાવાળી રે [2]
કુમકુમ કેરા પગલે માડી ગરબે રમવા આવ


આ પણ વાંચો :