બુધવાર, 28 સપ્ટેમ્બર 2022
  1. ધર્મ
  2. »
  3. હિન્દુ
  4. »
  5. ગુજરાતી આરતી સંગ્રહ
Written By વેબ દુનિયા|

મહાત્મા ગાંધીનું ભજન શ્રી રામચંદ્ર કૃપાલુ..

શ્રી રામચંદ્ર કૃપાલુ ભજ મન, હરણ ભવ ભય દારુણમ્
નવ કંજ લોચન કંજમુખ, કર કંજ, પદકંજારુણમ.
.... શ્રી રામચંદ્ર...

કન્દર્પ, અગણિત અમિત છબી નવ, નીલ નીરદ સુંદરમ્
પટપીત માનહુ તડિત રુચિ શુચિ નૌમી જનક સુતાવરમ્
.... શ્રી રામચંદ્ર....

ભજ દીનબંધુ દિનેશ દાનવ, દૈત્ય વંશ નિકંદનમ્
રઘુનંદ આનંદ કંદ કૌશલ, ચંદ દશરથ નંદનમ્
..... શ્રી રામચંદ્ર...

શિર મુકુટ કુંડલ તિલક ચારુ, ઉદાર અંગ વિભૂષણમ્
આજાનુ ભુજ શર ચાપધર સંગ્રામ જિત ખર દૂષણમ્
..... શ્રી રામચંદ્ર...

ઇતિ વદતિ તુલસીદાસ શ6કર શેષ મુનિમન રંજનમ્
મમહૃદય- કુંજ નિવાસ કુરુ કામાદિ, ખલદલ ગંજનમ્
.... શ્રી રામચંદ્ર....

( તુલસીદાસ )