સોમવાર, 22 એપ્રિલ 2024
  1. ધર્મ
  2. હિન્દુ
  3. ગુજરાતી આરતી સંગ્રહ
Written By
Last Modified: ગુરુવાર, 11 જાન્યુઆરી 2024 (14:50 IST)

Ram Bhajan- સજા દો ઘર કો ગુલશન સા, મેરે રામ આયે હૈ,

ramnavmi
મેરે સરકાર આયે હૈ, 
મેરે રામ આયે હૈ,
લગે કુટિયા ભી દુલ્હન સી,
લગે કુટિયા ભી દુલ્હન સી,
મેરે સરકાર આયે હૈ,
સજા દો ઘર કો ગૂલશન સા,
મેરે સરકાર આયે હૈ।।
 
તર્જ – જગત કે રંગ મેં ક્યા દેખુ।
 
પખારો ઇનકે ચરણો કો,
બહા કર પ્રેમ કી ગંગા,
બહા કર પ્રેમ કી ગંગા,
બિછા દો અપની પલકો કો,
મેરે સરકાર આયે હૈ,
સજા દો ઘર કો ગૂલશન સા,
મેરે સરકાર આયે હૈ।।
 
ઉમड़ આઈ મેરી આઁખે,
દેખ કર અપને બાબા કો,
દેખ કર અપને બાબા કો,
હુઈ રોશન મેરી ગલિયાં,
મેરે સરકાર આયે હૈ,
સજા દો ઘર કો ગૂલશન સા,
મેરે સરકાર આયે હૈ।।
 
તુમ આકર ફિર નહીં જાના,
મેરી ઇસ સુની દુનિયા સે,
મેરી ઇસ સુની દુનિયા સે,
કહૂઁ હર દમ યહી સબ સે,
મેરે સરકાર આયે હૈ,
સજા દો ઘર કો ગૂલશન સા,
મેરે સરકાર આયે હૈ।।
 
સજા દો ઘર કો ગુલશન સા,
મેરે સરકાર આયે હૈ,
મેરે સરકાર આયે હૈ,
લગે કુટિયા ભી દુલ્હન સી,
લગે કુટિયા ભી દુલ્હન સી,
મેરે સરકાર આયે હૈ,
સજા દો ઘર કો ગૂલશન સા,
મેરે સરકાર આયે હૈ।।