સાડી પહેરતા સમયે ન કરવી આ 13 ભૂલોં

Last Updated: મંગળવાર, 16 જુલાઈ 2019 (15:57 IST)
સાડી પહેરતા સમયે પેટીકોટને નાભિના ઉપર કે નીચે જ્યાં તમને બાંધવું હોય ત્યાં ટાઈટ બાંધવું

કારણકે તેનાથી જ સાડીની ફિટીંગ સારી રીતે આવશે.

બ્લાઉજના ડિપ નેકથી બ્રાની સ્ટ્રીપ જોવાય તો તેને સેફ્ટી પિનથી ટક ઈન કરી લો.


આ પણ વાંચો :