પરીક્ષાના સમયે કેવું હોવું જોઈએ ખાન-પાન

પરીક્ષા દરમિયાન, બાળકો ખાવું પીવું ભૂલીને માત્ર અભ્યાસમાં રહે છે. આ યોગ્ય નથી. આ દરમિયાન, તમારે ખોરાકની સંપૂર્ણ કાળજી લેવી જોઈએ. જ્યારે પરીક્ષાઓ પાસે હોય અથવા ચાલતી હોય ત્યારે, તમારા ખોરાકને કાળજીપૂર્વક પસંદ કરો.ફાસ્ટ ફૂડથી દૂર રહો, કારણ કે ફાસ્ટ ફૂડ પરીક્ષા દરમિયાન તમારી એકાગ્રતા ઘટાડી શકે છે.આવશ્યક છે કે વિદ્યાર્થીઓ પ્રારંભિક તૈયારીમાં સંતુલન આહાર લેવું પ્રવાહી ઇનટેક વધુ કરો
ડૉક્ટર કહે છે કે સ્વસ્થ આહારથી સ્મરણશક્તિતો વધે છે સાથે ફિટનેસ પણ રહે છે. 
 
જો વિદ્યાર્થીઓ ફાસ્ટ ફૂડ મૂકી હેલ્દી લે તો અભ્યાસ સારી રીતે કરી શકીશ. તેના માટે સીબીએસઈએ વિદ્યાર્થીઓને હેલ્પલાઈન વેબસાઇટમાં કેવી રીતે ખવડાવવું તે અંગેની ટિપ્સ આપી છે.
 
માતા- પિતાએ આ દિવસોમાં ધ્યાનમાં રાખવું જોઇએ કે બાળકોની ખાવાની આદતોમાં વધારે અંતર ન હોવું જોઈએ. બીજી સૌથી મહત્વની બાબત એ છે કે લ્યુબનો ઉપયોગ ખોરાકમાં ઓછો હોય.


આ પણ વાંચો :