દૂધમાં લસણ ઉકાળીને પીવાના 7 ફાયદા

Last Updated: બુધવાર, 20 મે 2020 (10:11 IST)
* સાયટિકાનો દુખાવો દૂર થાય છે
* કમરના દુખાવામાં અચૂક
* સાંધાના દુખાવો દૂર થશે
* ધમણીઓની બ્લોકેજ ખુલશે.
* કબ્જ મિટાડે- પેટ સાફ રાખે
* ખીલ ફોણાથી છુટકારો.
* કોલેસ્ટ્રોલ ને ઓછુ કરશેઆ પણ વાંચો :