ગુજરાતીજોકસ-પ્યાર કરો છો

ગુજરાતીજોકસ-પ્યાર કરો છો

Last Modified સોમવાર, 28 જુલાઈ 2014 (14:34 IST)
પ્રેમિકા- તુ મને પ્યાર કરે છે...

પ્રેમી- હા
પ્રેમિકા- તો તમે મારી ફિકર તો કરતા નથી

પ્રેમી- એ પ્યાર કરતા લોકો કોઈની ફિકર નથી કરતા


આ પણ વાંચો :