ગુજરાતી જોક્સ- શરારતી જોક્સ

Last Modified ગુરુવાર, 13 એપ્રિલ 2017 (14:14 IST)
ડાક્ટર એક મહિલા દર્દીથી

તમે બહુ પાતળા લાગો છો જે હું કહ્યું હતું
3 વાર ખાવું તમે કર્યું કે નહીમહિલા દર્દી- તારી માં ની

ક્યાં છે એ કંપાઉંડર

જે મને કહ્યું હતું દિવસમાં ત્રણ વાર કરવું!!!!


આ પણ વાંચો :