ગુજરાતી જોક્સ-તાલી વગાડશે!!!

Last Modified મંગળવાર, 11 એપ્રિલ 2017 (00:54 IST)
પતિ પત્ની ઝગડી રહ્યા હતા

છોકરો હશે

છોકરી થાય


છોકરો હશે

છોકરી થાય

ઉપરથી ભગવાન

ગુસ્સામાં
બોલ્યા

ઝગડા નહી કરો

નહી તો એવી આયટમ આપીશ કે

તમે ઝગડતા રહેશો

અને એ તાલી વગાડશે!!!આ પણ વાંચો :