કોરોના જોક્સ

Last Modified બુધવાર, 25 માર્ચ 2020 (14:56 IST)

મંદિરમાં પપ્પુ: પંડિતજી, કોરોના વાયરસથી ખૂબ ડર લાગે છે. શું કરવું?
પંડિત: ડરવા જેવુ કશુ નથી, હાથ આગળ કરો.
પપ્પુ: પંડિતજી, આજે ચરણામૃત થોડુ
કડવુ નથી?
પંડિત: અરે મૂર્ખ, એ તો સેનેટાઈઝર હતુ, હાથ સાફ કરવા માટે આપ્યુ હતુઆ પણ વાંચો :