ગુજરાતી જોક્સ - ટીચરનો સવાલ અને સોનુનો જવાબ ૝

gujarati jokes
Last Modified મંગળવાર, 11 એપ્રિલ 2017 (11:29 IST)

ટીચર - કયો લિકવિડ અને સોલિડ મેળવતા ગેસ બને છે ?
સોનુ - સર.. કઢી અને ભાત


આ પણ વાંચો :