ગુજરાતી જોક્સ - KGના છોકરાએ છોકરીને કર્યુ પ્રપોઝ !

Last Updated: શુક્રવાર, 14 જુલાઈ 2017 (16:09 IST)
ગુજરાતી જોક્સ - એક KG નો છોકરાએ છોકરીને પ્રપોજ કર્યું

એક KGના છોકરાએ છોકરીને પ્રપોઝ કર્યું

"માલી
સાથે લગ્ન કરીશ"???

છોકરી- ના!!

છોકરો- કલી લે ને
"પ્લીજ" હું તને

ચોકલેત
આપીશ !!!

છોકરી- પન મારી મારી બીજા કોઈની સાથે Kurkureમાં વાત થઈ ચૂકી છે.


આ પણ વાંચો :