1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Modified: બુધવાર, 22 ઑગસ્ટ 2018 (17:43 IST)

ગુજરાતી જોકસ - અર્જ કિયા હૈ

જમાને કે ડર સે તેરી તસ્વીર ટાયલેટ 
 
મેં છુપા  રખી છે વાહ .. વાહ..
 
જમાને કે ડર સે તેરી તસ્વીર ટાયલેટમેં 
 
છુપા રખી હૈ 
 
દીદાર હો તેરા 
 
બાર બાર 
 
ઈસલિએ હમને 
 
જુલાબ કી ગોલી ખા રખી હૈ