ગુજરાતી જોક્સ- 30 દિવસમાં ડૉક્ટર કેવી રીતે બનવું

Last Modified બુધવાર, 27 એપ્રિલ 2022 (13:16 IST)
.
30 દિવસમાં ડૉક્ટર કેવી રીતે બનવું
એક અમેરિકન ડૉક્ટર ભારત આવ્યા.
બસ સ્ટેન્ડ પર પુસ્તક જોતા જ તેમને હાર્ટ એટેક આવ્યો હતો.

20 રૂપિયાના આ પુસ્તકનું નામ હતું...

30 દિવસમાં ડૉક્ટર કેવી રીતે બનવુંઆ પણ વાંચો :